Å2:134


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Vth medh Landet.    Skatteheman  2               
B     Vthsädhe både tillhoopa          6 1/16   tunna
C     Starr Engh om höö                    80     laß                      

    1  Erich Månson haffwer         20     skiähl
     
   vthsäde                                 <...>
        Engh till höö                        40     laß
    2  Nils Hanson haffwer            20     skiähl
     
   vthsäde                                 <...>
        Engh till höö                        40     laß                     
       
        Till denne by är nödtårfftig  skogh och mulebeet
        gott fiskerij, god åker och eng, Sandjord mästedels
        och någorlunda behållin för köldh. 
 

(Karttext:)

Kalix Elff
Wallen näst på denne sijdan.
Scala Ullnarum.