Å2:135


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Wallen.    Skatteheman  2    Bådhe lijka stora               
B     Vthsäde i gärdet och wreeten als              5 1/8    tunna
C     Engh och hårdwaldz linder om höö       100    laß
        Vthsäde till hwarthera hemanet                 2 9/16   tunna
        Engh till hwart heman                             50    laß
       
       
        Till denne by är godh timmerskog, mulebete och gott
        fiskerij. Item gott laxefiske : Männ Engier somblige
        långt afsijdes belägne j skogen, åkeren är någorlunda
        behållen för köldh, och är mästedeels sandjordh.
     
        Denne by är belägen en half mijl ifrån kyrkian söder-
        uth.
        

(Karttext:)

Vthmedh landet på denne sijdan.
Utterbyn på den-ne sijdan ½ mijl här ifrå.
Nääs fiälen
Scala Ullnarum.