Å2:138


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Holmen.    Skatteheman  2               
B     Vthsäde als tillhoopa               5 5/16   tunna
C     Starr Engh till hela byn          72     laß                      

    1  Oluff Vrbanson                     32     skiähl
     
   vthsäde                                 <...>
        Engh till                                64      laß
    2  Anders Abrahamson               4     skiähl
     
   vthsäde                                 <...>
        Engh till höö                            8     laß                     
       
        Till denne by är godh timmerskog, mulebet
        och gott fiskerij, Sandjordh och mächta stenig
        åker, dock någorlunda  för köldh behållin,
        godhe starrwaldz Engier.

       Denne by är belägen 1 mijl ifrån kyr-
       kian söderuth.
 

(Karttext:)

Ytterby på denne sijdan.
Scala Ullnarum.