Å2:139


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Storöön.    Skatteheman  5              
B     Vthsäde als till hela byn            11 2/16   tunna
C     Starr Engh om höö                 142    laß
        och theres Engh är mäst belägen i myror på sko-
        gen.                      

    1  Oluff Grelßon                      16    skiähl
     
   vthsäde                                 <...>
        Engh till höö                        32     laß
    2  Isack Oluffson                     25    skiähl
     
   vthsäde                                 <...>
        Engh till höö                        50     laß   
   
3  Lars Jönson                        11     skiähl
     
   vthsäde                                 <...>
        Engh till höö                        22     laß
    4  Lars Oluffson                        8     skiähl
     
   vthsäde                                 <...>
        Engh till höö                        16     laß
    5  Lars Anderson, lika myckit medh Lars
     
   Jönson numero 3.
          
        Till denne by är godh timmerskogh, mulebet
        och gott fiskerij, god åker altijdh någorlunda
        behållin för köldh, och är sandjordh.
 
        Denne by är belägen 2 mijl ifrå kyrkian
        söderuth.


(Karttext:)

Rijsbälte på denne sijdan ½ mijl här ifrå.
Kompans Sundet
Råne- fiälen.
Salt siön.
Scala Ullnarum.