Å2:140-141


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Sijknäs.    heman  7    Behållne. Ibidem öde 2             
B     Vthsäde als till hela byen            17 10/16   tunna
C     Starr Engh till hela byn             314    laß
        
    1  Jacob Erichson                    33    skiähl
     
   vthsäde                                 <...>
        Engh till höö                        66     laß
    2  Oluff Jönson                        36    skiähl
     
   vthsäde                                 <...>
        Engh till höö                        72     laß   
   
3  Nils Oluffson                       25     skiähl
     
   vthsäde                                 <...>
        Engh till höö                        50     laß
    4  Päder Oluffson, haffver lika myckit medh Numero 2. Oluf
     
   Jönson.
    5  Hustru Karin haffwer           11     skiähl
       
vthsäde                                 <...>
        Engh till höö                        22     laß
        Förebemälte hustru Karin äger och 2 skäl i Sörn.
    6  Hustru Elin hafwer                 8     skiähl
     
   vthsäde                                 <...>
        Engh till höö                        16     laß
        äger och i Söhrn 2 skäl.
    7  Oluff Jacobson haffver lijka myckit medh näst
        föreskrefvne hustru Elin numero 6.
    8  Ödeheman
    9  Ödesheman 
          
        Till denne by är godh lägenheet medh timmerskogh
        mulebeet och gott fiskerij, godh åker någorlunda
        behållin för köldh, Sandjordh mästadels, och starr
        waldz Engier.
 
        Denne by är belägen 5 mijl ifrån kyrkian sö-
        deruth.


(Karttext:)

På denne sijdan 1 mijl här ifrån tager Söre wedh.
Nåås fiälen.
På denne sijdan är Söhrn belägit ½ mijl här ifrå. 
By Träsket.
Scala Ullnarum.
På denne sijdan tager Luleå sochn, wedh, 5 mijl
här ifrå.