Å2:142


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Mårtzön.    Skatteheman  5                 
B     Vthsädhe till hela byn                  8 1/16   tunna
C     Starr Engh till hela byn om höö    172    laß
        
    1  Daniel Oluffson                                                      
    2  Anders Oluffson        hwar    25    skiähl                 
     
   hwar vthsäde                       <...>
        hwar höö                              50    laß   
   
3  Oluff Anderson                                      
  
  4  Jöns Anderson          hwar    16    skiähl
     
   vthsäde hwar                       <...>
        höö hwar                              32    laß
    5  Hustru Malin                           4    skiähl
       
vthsäde                                <...>
        höö                                         8    laß
          
        Till denne by är godh timmerskog, mu-
        lebet och gott fiskerij, Sandhjordh någor-
        lunda behållin för köldh, godh starr-
        Engh och sombtt hårdwaldh.
 
        Denne by är belägen 1 mijl ifrån kyr-
        kian söderuth.


(Karttext:)

Utterbyn näst till på denne sijdan.
Saltsiön.
Storön på denne sijdan belägen 2 mijl här ifrå. 
Scala Ulnarum.