Å2:143


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Sörn.    heman  4    Behållna. 1 öde              
B     Vthsädhe till alle ihop                          5 9/16   tunna
C     Små starr Engh till hela byn om hö     114      laß
        
    1  Nils Jönson                        16    skiähl
     
   vthsädhe                           <...>
        Engh till höö                       32    laß
    2  Hustru Ingeborg                   8    skiähl
     
   vthsäde                             <...>
        Engh till höö                       16    laß   
   
3  Hustru Elin             
   
4  Hustru Anna    hwar           11    skiähl
   
5  Hustru Gertrudh ... ödhe                  
        hwar vthsäde                     <...>
        hwar höö                            22    laß
        Notandum hustru Karin i Sijknäs äger här i
        byn            2 skähl
        Sammaledes hustru Elin ibidem äger och    2 skiähl
     
   hwar vthsäde                     <...>
        hwar höö                              4    laß
          
        Till denne by är godh timmerskog, mulebete
        och gott fiskerij, temmelig godh åker och
        någorlunda behållin för köldh, dock är
        åkeren något stenig. Sandjord mästedels.
 
        Denne by är belägen 5 mijl ifrån
        kyrkian söderuth.


(Karttext:)

Shöre tager wedh på denne sijdan 1 mijl här ifrå.
Salt Siön.
Sijknäs tager wedh på denne sijdan, och ½ mijl här ifrå be-lägit.
På denne sijdan tager Pulinge wedh 1 mijl här ifrån belä-git.
Scala Ullnarum.