Å2:144-145


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Söhre.    12    heman              
B     Vthsädhe                            28 13/16   tunna
C     Hårdwaldz Engh om höö    376         laß
        
    1  Nils Olufson                        25    skiähl
     
   vthsäde                              <...>
        Engh till höö                        50     laß
    2  Amundh Oluffson                16     skiähl
     
   vthsäde                              <...>
        Engh till höö                        32     laß   
   
3  Oluff Jönson haffwer lijka myckit medh Numero 2                    
   
4  Hustru Kirstin                       8     skiähl
       
vthsäde                              <...>
        Engh till höö                        16     laß
    5  Matz Oluffson hafwer lika myckit medh Numero 2 och 3
    6  Peder Nilson                         4     skiähl
       
vthsäde                              <...>
        Engh till höö                          8     laß
    7  Hustru Karin Isrels haffwer lika myckit medh Numero
        2, 3 och 5
    8  Anders Oluffson, haffwer lika medh Numero 1
    9  Peder Pederson                  11     skiähl              
       
vthsädhe                            <...>
        Engh till höö                        22     laß
  10  Nils Knuthson                     32     skiähl
     
   vthsäde                              <...>
        Engh till höö                        64     laß 
  11  Hustru Elisabeth hafwer lijka medh Numero 2.3.5.
  12  Hustru Karin hafwer lijka myckit medh Numero 9.
  
        Till denne by är godh timmerskog, mulebeet och
        gott fiskerij, Sandjord öffwer heela åkeren och frys
        gemenligen, mästedels myr Engier.
 
        Denne by är belägen 5 mijl ifrån kyrkian
        söderuth.


(Karttext:)

Träsk.
Bölet be-läget ½ mijl ifrå.
Söhre fiälen.
På denne sijdan är Måns-byn belägen 4 mijl här ifrå. 
Scala Ullnarum.
Sijkanäs på denne sijdan ifrån 1 mijl
Sörn på denne sijdan 1 mijhl här ifrå.