Å2:146


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Bölet.    Skatteheman  4             
B     Vthsäde                                11 1/8   tunna
C     Starr Eng till höö                 102        laß      

    1  Matz Olson                         11    skiähl
     
   vthsäde                                 <...>
        Engh till höö                        22     laß
    2  Oluff Jönson                        16    skiähl
     
   vthsädhe                               <...>
        Engh till höö                        32     laß   
   
3  Oluff Oluffson haffwer
        lijka stort med Numero 2
    4  Elin Piga                               8    skiähl
     
   vthsäde                                 <...>
        Engh till höö                        16     laß
          
        Till denne by är godh timmerskog och
        mulebeet, gott fiskerij, och sandjordh i
        alle gärden, och åkeren frys gärna.
 
        Denne by är belägen 5 mijl
        wäster ifrån kyrkian.


(Karttext:)

detta träsk kommer uthur kärr och myror.
Träsk.
Böls Träsk.
Söhre på denne sijdan ½ mijl här ifrån. 
Scala Ullnarum.