Å2:15


(Rubrik:)   Öffwer Tårneå Sochn. 

Notarum Explicatio

   
       Mariosaar            heman   6
       Vtsäde till Heela Byn            8 7/10    tunna
       Vtsäde i Gärdet        A         1 3/5     tunna       
       Höö                                     5   laß
       Vtsäde i Gärdet        B         1 7/10    tunna       
       Höö                                     6   laß
       Vtsäde i Gärdet        C            1/5     tunna     
       Höö                                     4   laß
       Vtsäde i Gärdet        D         1 1/5     tunna       
       Höö                                     6   laß
       Vtsädhe i Gärdet      E          1 3/5     tunna       
       Höö                                     3   laß
       Vtsäde i Gärdet        F          2         tunnor     
       Höö                                   10   laß
       Höö af VthÄnger                36   laß
                Summan Höö            70   laß
       
1      Erich  Erichßon                 1/3   Mantal
2      Oloff Nilßon                       1/3   Mantal      
3      Michell Hinderßon           1/4   Mantal
4      Iffwar Iffwarßon              1/3   Mantal
5      Anders Michelßon           1/8   Mantal
6      Oloff Hinderßon               1/8   Mantal
 
        Hafva lijka lägenheet medh dhe andre Grannarne
        Och är belägen Norr ifrå kyrckian.


(Karttext:)


Sand Jordh
Tårneå Elff.
Qwiffwakangas proximi
Sandh Jordh
Kauliranda proximi
Scala Vlnarum