Å2:1511


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Kårpeåå.      6  heman                
B     Vthsäde als                             11 4/16   tunna
C     Engh här hema wedh byn så-
        som och i kärr och myror på
        skogen om höö, starr             248   laß                   

    1  Erich Hindrichson                 32    skiähl
     
   vthsäde                                <...>
        Engh till höö                          64     laß
    2  Päder Hindrichson haffwer lij-
        ka stort med den förre numero 1                     
   
3  Anders Jönson                      16    skiähl
     
   vthsäde                                <...>
        Engh till höö                          32     laß
    4  Oluff Nilson                          25     skiähl
     
   vthsäde                                <...>
        Engh till höö                          50     laß
    5  Pär Larson                              8    skiähl
     
   vthsäde                                <...>
        Engh till höö                          16     laß
    6  Hans Larson                          11    skiähl
     
   vthsäde                                 <...>
        Engh till höö                           22     laß
       
        Till denne by är skön timberskog
        mulebeet och gott fiskerij, män åkeren
        frys gemenligen, Sandjordh öffwer alt.
 
        Denne by är belägen 3 mijl ifrån
        kyrkian norruth.


(Karttext:)

Kårpeå
På denne sijdan tager Gamblegården wedh 3 mijl här ifrå.
Scala Ullnarum.


1 Folio 147-150 saknas i originalvolymen.