Å2:152-153


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Månsbyn.      heman   6            
B     Vthsäde als                                   25 6/8   tunna
C     Godh hårdwaldz Engh om höö    254   laß                   

    1  Josep Päderson                
    2  Oluff Erichson        deße äre alle lijka stoora och
    3  Oluff Anderson       hwar haffwer    25 skiähl
   
4  Marit pijga
     
   Vthsäde till hwart af föreskreffvne heman      <...>
        Engh till hwart                       50     laß                
   
5  Knuth Carlson haffwer          16    skiähl
     
   vthsäde                                <...>
        Engh till höö                          32     laß
    6  Ödes heman haffwer             11     skiähl
     
   vthsäde                                <...>
        Engh till höö                          22     laß


(Karttext:)

På denne sijdan tager Rijan wedh. 
Calix Elff.
På denne sijdan om Elfwen tager Gamblegårdens ägor wedh.
Scala Ullnarum.