Å2:154


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Byrielsbyn.         Heman    7               
B     Vthsädhe till hela byn                    15 1/4   tunna
C     Hårdwaldz Engh till hela byn       160   laß                   

    1  Hustru Karin                           8    skiähl
     
   Vthsäde                                <...>
        Engh till höö                          16     laß
        Item haffwer hon i Rijan    1    Skiähl   
    2  Anders Nilson                       32    skiähl
     
   vthsäde                                <...>
        Engh till höö                          64     laß
        Item i Månsbyn    4    Skiähl 
    3  Hustru Kirstin                        11    skiähl
     
   vthsäde                                <...>
        Engh till höö                         <...>
    4  Lars Jönson                          16     skiähl
     
   vthsäde                                <...>
        Engh till höö                          32     laß
    5  Hustru Ingeborg                     8     skiähl
   
6  Hustru Elin och                      8     skiähl
        hwar vthsäde                        <...>
        Eng till hwar om höö             16     laß
    7  Oluff Erichson                       16     skiähl
     
   vthsädhe                              <...>
        Engh till höö                          32     laß
    

(Karttext:)

Bondansbyn tager wedh ½ mijl här ifrån.
Kalix Ellff.
Åkroken tager wedh på denne sijdan. 
Scala Ullnarum.