Å2:155


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Kamlunge.     Heman  2                
B     vthsäde                            6 6/8   tunna
C     Starr Engh till höö          96        laß
        
    1  Jacob Nilson                        32      skiähl                 
     
   vthsäde                                  4 ½   tunna
        Engh till höö                         64       laß
        Item i Wästermordjerff äger föreskreffvne Jacob Nilson
        och    6  Skäl, som wijdare fins igen folio.                                     
  
  2  Oluff Erichson                      16       skiähl
     
   vthsäde                                  2 1/4   tunna
        Engh till höö                         32       laß
    
        Godh lägenheet medh timberskog, mulebeet och gott fiskerij,
        godh åker, någorlunda behållin för köldh, och är mäst leerjordh.
 
        Denne by är belägen 4 mijl ifrån kyrkian, norruth.


(Karttext:)

På denne sijdan är Yttermordierff 1½ mijl här ifrån belägit.
Kamlunge Träsk.
Kamlunge fårsen
By-Träsket
Scala Ullnarum.