Å2:156-157


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Öffwermordjerff.         Heman    8              
B     Vthsäde                                                              15 9/16   tunna
C     Engh till hela byn, bådhe här hema wedh byn, såsom och på
        hollmar i siön och myror i skogen als om höö     236    laß                   

    1  Hustru Brijta                           8    skiähl
     
   vthsäde                                <...>
        Engh till höö                          16    laß
    2  Erich Jönson                         32    skiähl
     
   vthsäde                                <...>
        Engh till höö                          50    laß
    3  Päder  Stenson                     16    skiähl
     
   vthsäde                                <...>
        Engh till höö                          32    laß
    4  Hans Hindrichson haffwer lijka stort med nästföreskreffvne Päder Stenson
        Numero 3
    5  Hustru Kirstin                         4     skiähl                       
     
   vthsäde                                <...>
        Engh till höö                            8     laß
    6  Eskill Finne haffwer lijka stort medh nästföreskreffvne hustru Kirstin
         Numero 5                      
   
7  Jöns Suneson haffwer            29     skiähl
        vthsädhe                              <...>
        Eng till höö                            58     laß
    8  Jöns Anundson haffwer lijka stort medh Numero 3
        heller och numero 4                      
     
  
        Till denne by är godh timberskog, mulebet och gott
        fiskerij, godh åker frys sällan, mästadels sandjordh.

        Och denne by är belägen 5 mijl ifrån kyrkian norr-
        uth.
    

(Karttext:)

På denne sijdan är Swartbyn belägen 3 mijl här ifrån.
Kalix Elf
Ödhe
Yttermordjärff belägit på denne sijdan ½ mijl här ifrå.
Scala Ullnarum.