Å2:158-159


(Rubrik:)    <Kalix Sochn.>1 Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Bondansbyn.         Heman    7    als              
B     Deße 2 hemanen hafwa sin åker för sig sielf    5 2/16   tunna
C     Engh till, hårdwaldz höö, till deße 2 hemanen
        wästersijdan om Elffwen                              54    laß                   

    1  Hindrich Mårtenson              11    skiähl
     
   vthsädhe                              <...>
        Eng till höö                            22    laß
    2  Päder Påwelson                    16    skiähl
     
   vthsädhe                              <...>
        Hårdwaldz Engh till höö        32     laß

D     Vthsädhe till the andre hemanen som ligga östersijdan
        om Elffwen, nämbligen                                  7 12/16    tunna
        Hårdwaldz Engh till höö                            160     laß

    3  Hustru Elin                            16    skiähl
     
   vthsäde                                <...>
        Engh till höö                          32     laß
    4  Lars Jönson                             
    5  Hustru Barbroo        hwar lijka stort medh                    
   
6  Hustru Elizabeth       nästskrefne Hustru Elin numero 3               
    7  Hustru Gäöle

        Till denne by är skön timmerskog, mulebete och gott
        fiskerij, godh sandjord någorlunda behållin för köldh.

        Denne by är belägen 2 mijl ifrån kyrkian norr-
        uth.                     
       
    

(Karttext:)
 
Calix Elff.
Calix Ellff.
Qwarn
½ mijl här ifrån tager Börielsbyn wedh.
Scala Ullnarum.
Scala Ullnarum.


1 Kalix sochn dolt bakom flik.