Å2:160-161


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Wästermordjerff.         Heman    7             
B     Vthsädhe till hela byen                       15 1/8   tunna
C     Denna by haffwer mäst sin Engh på skogen i kärr och myror, och kan dra-
        ga höö als                                       178    laß                   

    1  Erich Nilson haffwer                  11    skiähl
     
   vthsäde                                    <...>
        Engh till höö                              22    laß
    2  Pär Turson     
        Nils Oluffson      hwar lijka stoor medh den förste Numero 1.  Erich
    3  Nilson                     
    4  Lars Erichson haffwer att bruka 16    skiähl
     
   vthsädhe                                    <...>
        Engh till höö                              32    laß
    5  Anders Erichson haffwer lijka myckit medh nästföreskrefvne numero 3
    6  Nils Anderson                            8     skiähl                       
     
   vthsäde                                    <...>
        Engh till höö                             16     laß              
   
7  Hustru Dordi                              4     skiähl
        vthsädhe                                  <...>
        Engh till höö                               8     laß
    8  Ödeshemanet brukar Erich Jönson i öffwer Mordjerff  6 skiäl
        och Jacob Nilson I Kamlunge och  6 skiäl så att the bådhe i hoop
        bruka                                       12     skiähl                   
     
   vthsädhe                                  <...>
        Eng till höö                               24     laß
       
        Till denne by är godh lägenheet medh timmerskog, mulebeet och
        gott fiskerij, sandjordh, någorlunda behållen för köldh

        Denne by är belägen 4½ mijl ifrå kyrkian, norruth.
    

(Karttext:)

På denne sijdan är ytter Mordjerf belägit 1/8 mijl här ifrån.
Kalix Elf
Scala Ullnarum.