Å2:164-165


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Wästanåå.     Heman  3               
B     Vthsädhe till alle 3 hemanen            10 3/16   tunna
C     Engh aff starrwaldh om höö            88   laß
        
    1  Abraham Oluffson                25      skiähl                 
     
   vthsädhe                             <...>
        Engh till höö                         50       laß                                
  
  2  Oluff Mickilson                      8       skiähl
     
   vthsäde                               <...>
        Engh till höö                         16       laß
    3  Hustru Gertrudh                   11       skiähl
     
   vthsäde                               <...>
        Engh till höö                         22       laß
    
        Till denne by är godh timberskog, mulebeete
        och gott fiskerij, godh åker sandjord, frys sällan, 
 
        Och denne by är belägen 5½ mijl ifrån kyrkian
        norruth.


(Karttext:)

Öffwer Mordjärff här belägitt ¼ mijhl här ifrån.
Scala Ullnarum.