Å2:168-<169>1


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre <Prosteri.>2

Notarum Explicatio

   
A     Swartbyn.         Heman    16            
B     Vthsäde till heela byn als och als                43 9/16   tunna
C     Godh hårdwaldz Engh om höö                499    laß                   

    1  Nils Jönson                                 8    skiähl
     
   Vthsäde                                   <...>
        Engh till höö                              16    laß
    2  Hustru Gertrudh äger lijka myckit i alle commoditeter
    3  Gregers Jönson                         29    skiähl
     
   Vthsäde                                   <...>
        Engh till höö                              58    laß
    4  Peder Nilson                             16    skiähl
     
   Vthsädhe                                   <...>
        Engh till höö                              32    laß
    5  Hustru Karin äger lijka stort som föreskefvne Numero 1. och 2. äger 
    6  Hustru Anna                              11   skiähl
     
   vthsädhe                                    <...>
        Engh till höö                              22    laß
    7  Erich Oluffson äger lijka stort som Numero 4.
    8  Hindrich Larson haffwer lijka stort som Numero 6.
    9  Cicilia pijga                                 4     skiähl                       
     
   vthsäde                                    <...>
        Engh till höö                                8     laß
  10  Michil Anderson äger lijka stort medh Numero 3.             
 
11  Gregers Hindrichson                  25     skiähl
        vthsäde                                    <...>
        Eng till höö                               <...>
  12  Peder Larson        hwar haffwer lijka stort med näst- 
  13  Lars Pederson       föreskrefvne Numero 11
  14  Hustru Barbro äger lijka stort som Numero 1.2. och 5. 
  15  Anders Nielson äger lijka stort medh Numero 11.12 och 13. 
  16  Hustru Karin Grels, äger lijka med Numero 6. och 8.
       
       
        Till denne by är godh timmerskog, mulebete, gott fiskerij
        och mäst gemenligen plägar åkeren frysa, I alle
        gärden och wreeter är mäst sandjordh.Godhe Enger.

        Denne by är belägen 8 mijhl ifrå kyrkian, i norr
    

(Karttext:)

Grelsbyn på denne sijdan ½ mijl här ifrå.
Calix Elff
öde
Öffwer Mordierff belägit på denne sijdan 3 mijl här ifrå.
Scala Ullnarum.
 

¹ 169 dolt av flik.
2 Prosteri dolt av flik.