Å2:1701


(Rubrik:)    Kalix Sochn.

Notarum Explicatio

   
A     Nybyn.         Heman    6            
B     Vthsädhe als                        12 15/16   tunna
C     Hårdwaldz Engh om höö    166    laß                   

    1  Oluff Hindrichson                      32    skiähl
     
   vthsäde                                    <...>
        Engh till höö                              64    laß
    2  Oluff Larson                              11    skiähl
     
   vthsäde                                    <...>
        Engh till höö                              22    laß
    3  Hustru Gertrudh                         4    skiähl
     
   vthsäde                                    <...>
        Engh till höö                                8    laß              
    4  Lars Christofferson                    16    skiähl
   
5  Lars Oluffson och                      16    skiähl
        vthsädhe huar                          <...>
        Engh till höö hwar                      32    laß
    6  Hustru Margareta                        4    skiähl
        lijka stort medh föreskrefvne numero 3.
       
        Till denne by är god timmerskog
        mulebet och gott fiskerij, åkeren
        är mästedels behållin för köldh,
        mäst swartmylla i alle gärden
        och wreeter, föruthan deße
        engier som här på Charta fin-
        nas afrijtade, hafwer och deße
        hemanen skogz engier, belägne
        i kärr och myror, dijt man icke
        kan wäll koma, dom att afmäta

        Denne by är belägen 10 mijl
        ifrån kyrkian, norr uth.
    

(Karttext:)

Rödupp belägit på denne sijdan 2 mijl här ifrå.
Calix Elff
På denne sijdan är Grelsbyn belägin ½ mijl här ifrå.
Scala Ullnarum.


1 Efter denna sida följer en tom opaginerad sida.