Å2:171-<172>1


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Grelsbyn.                     
B     Vthsäde                           29 8/16   tunnor
C     Hårdwaldz Engh als        452    laß
D     Öffwer Kalix kyrkia                   

    1  Pastor herr Lars                        20    skiähl
     
   Vthsäde                                   <...>
        Engh till höö                              40    laß
    2  Peder Erichson                         25    skiähl
     
   Vthsäde                                   <...>
        Engh till höö                              50    laß
    3  Hustru Anna                               8    skhl
        Vthsäde                                   <...>
        Engh till höö                              16    laß
    4  Lars Pederson haffwer lijka stort
        medh numero 2. 
    5  Oluff Grelson haffwer hälfft mot numero 3.
        nämbligen                                   4    skhl  
    6  Nils Nielson                              11    skiähl
     
   vthsäde                                    <...>
        Engh till höö                               22    laß
    7  Elin Pijga haffwer lijka med Numero 3.  
    8  Marit Pijga                                   4   skiähl
     
   vthsäde                                    <...>
        Engh till höö                                 8    laß
    9  Brijta Pijga lijka medh Numero 8.
  10  Carh Grelson                             50    skiähl                       
     
   vthsäde                                    <...>
        Engh till höö                             100    laß
  11  Hindrich Nielson äger lijka
        stort som Numero 3. och 7. äga            
 
12  Niels Nielson                              16   skiähl
        vthsäde                                     <...>
        Engh till höö                                16    laß
  13  Östen Erichson äger lijka stort
        som Numero 6.  ägher
  14  Nils Jönson äger lijka stort
        som Numero 12. 
  
        Till denne by är godh timmerskog
        mulebeete och gott fiskeri, mäst
        sandjordh i åkeren och mästedels 
        behållin för köldh.

        Denne by är belägen 8½ mijl
        ifrå kyrkian, norruth.
    

(Karttext:)

På denne sijdan är Nybyn belägen 1 mijl här ifrå.
Träsk.
Calix Elff
öde
Scala Ullnarum.
Swartbyn är här uth belägen ½ mijl här ifrå.

   
 ¹ 172 dolt av flik.