Å2:173


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Rödupp.     Heman  2              
B     Vthsäde                                         5 7/8   tunnor
C     Hårdwaldz Engh till höö               82   laß
        
    1  Lars Erichson                       25      skiähl                 
     
   Vthsäde                             <...>
        Engh till höö                         50       laß                                    
  
  2  Hindrich Staffanson              16      skiähl
     
   vthsäde                              <...>
        Engh till höö                         32       laß
    
        Till denne by är godh timberskogh, mulebeete och
        gott fiskerij, mäst swartmylla i åkeren och frys
        gemenligen. Och engierne belägne i kärr och
        myror. Dhe som här hema wedh byn äre belägne
        äre mäst hårdwaldz engier
 
        Denne by är belägen 12 mijl ifrån kyrkian
        genom många fahrlige fårßor, till att reesa siö-
        ledes.


(Karttext:)

3 mijl här åffwanföre är Cronones laxfiske belägitt
Kalix Elff.
Nybyn på denne sijdan 2 mijl här ifrå.
Scala Ullnarum.