Å2:174


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Hedhen.     Heman  7             
B     Vthsädhe i alle gärden och wreeter als      18 1/16  tunnor
C     Små starrwaldz Engh till hela byn            250       laß
        
    1  Hindrich Mickilßon                      25       skiähl                 
     
   Vthsäde                                         3 3/4   tunna
        Små starrwaldz Engh om höö       50       laß                                    
  
  2  Lars Larßon                                 29       skiähl
     
   Vthsäde                                         4 1/4   tunna
        Starrwaldz Engh om höö                58       laß
    3  Hustru Margreta                            4        skiähl                 
     
   vthsädhe                                           9/16  tunna
        Engh till höö                                   8       laß                                    
  
  4  Päder Oluffson                             29       skiähl
     
   vthsäde                                          4 1/8   tunna
        Engh till små starrhöö                    58       laß
    5  Oluff Hanson                                16       skiähl                 
     
   vthsäde                                          2 1/8   tunna
        Små starrwaldz Engh om höö        32       laß                                    
  
  6  Jöns Jönßon                                  11       skiähl
     
   vthsäde                                           110/16 tunna
        Små starrwaldz Engh om höö        22       laß
    7  Anna piga haffwer lijka stort medh nästföre-
        skreffne Jöns Jönson Numero 6.
    
        Till denne by är godh timmerskog, mulebeet 
        och gott fiskerij, åkeren någorlunda behållin
        för köldh, mästedels sandjordh.
 
        Denne by är belägen 10 mijl ifrån kyrkian
        norruth.


(Karttext:)

På denne sijdan ta-ger Wännäs wedh ½ mijl här ifrå.
Kalix Ellff.
Scala Ullnarum.