Å2:241


(Rubrik:)   Öffwer Tårneå Sochn. 

Notarum Explicatio

   
       Koiwukijla            heman   17 
       Vthsäde till Heela Byn        17 9/10    tunna
       Vtsäde i Gärdet        A            2/5     tunna       
       Höö                                   10   laß
       Vtsäde i Gärdet        B         2 1/10    tunna       
       Höö                                   25   laß
       Vtsäde i Gärdet        C            3/10    tunna     
       Höö                                     1   laß
       Vtsäde i Gärdet        D            3/16    tunna    Höö    16   l
       Vtsäde i Gärdet        E          1 2/5     tunna     
       Höö                                   12   laß
       Vtsäde i Gärdet        F         1 3/10    tunna
       Höö                                     8   laß
       Höö aff VthÄnger               30   laß
                Summan Höö            97   laß
    
13      Erich Anderßon                1/8   Mantal
14      Hindrich Anderßon           1/3   Mantal      
15      Kyrkiegodz brukas till Prästegården  
16      Oloff Larßon                        1/3   Mantal   Numero 9
17      Lars Oloffson                   <...>
 
          Till bemälte heman fins lijka lägenheet som folio se-
          quenti Numero 28.
        

(Karttext:)

Hårdh waldz ängh
Sand Jordh
Lindh
Tårneå Elff.
Hetaniemi kyrkia
Sand jord
Scala Vlnarum
Prekila proximi


1 Folio 16-23 saknas i originalvolymen.