Å2:25-26


(Rubrik:)   Öffwer Tårneå Sochn. 

Notarum Explicatio

   
       Koiwukijla            heman   17 
       Vtsäde till Heela Byn        17 9/10    tunna
       Vtsäde i Gärdet        G            3/5     tunna       
       Höö                                   10   laß
       Vtsädhe i Gärdet      H         1 1/5     tunna       
       Höö                                     8   laß
       Vtsädhe i Gärdet       I             7/10    tunna     
       Höö                                   12   laß
       Vtsädhe i Gärdet       K        1 7/10    tunna   
      
Höö                                   14   laß
       Vtsädhe i Gärdet       L         2 ½      tunna     
       Höö                                     8   laß
       Vtsädhe i Gärdet  5 och 6        2/5     tunna
       Vtsäde i Gärdet        M        1 9/10    tunna
       Höö                                   16   laß
       Vtsäde i Gärdet        N            3/10    tunn
      
Höö                                     5   laß
       Vtsäde i Gärdet        O         1 3/5     tunna     
       Höö                                     6   laß
       Vtsädhe i Gärdet         P       1 3/5     tunna
       Höö                                     7   laß
       Höö af Holmen         Q    100   laß
       Höö af Holmen         R       35   laß
                Summarum Höö      318   laß
    
1      Oloff Nilßon                      1/6   Mantal
2      Pell Perßon                       1/4   Mantal      
3      Jöns Oloffson                       1/8   Mantal     
4      Nilß Nilßon                           1/2   Mantal     
5      Michell Oloffson                1/4   Mantal
6      Johan Oloffßon                  1/4   Mantal
7      Jöns Nilßon                       1/3   Mantal
8      Hustru Brijta                      1/8   Mantal 
9      Oloff Larßon                      1/3   Mantal   brukar hemanet Numero 16
10    Nilß Anderßon                     1/4   Mantal   folio 27
11    Anders Larßon                  1/8   Mantal
12    Nilß Jönßon                          1/8   Mantal

        Till offvanbmälte heman fins godh lägenheet medh
        Timberskogh, Mulbeet och Fiskerij, godh  Å-
        ker och Ängh, något frysacktigh.
        Och är belägen strax wedh Hetanimi kyr-
        kia.


(Karttext:)

Armasaar proximi
Sand Jordh
Hårdh waldz ängh
Tårneå Elff.
Tårneå Elff.
Sand Jord
Hårdh waldz ängh
Scala Vlnarum
Sand Jord