Å2:27


(Rubrik:)   Öffwer Tårneå Sochn. 

Notarum Explicatio

   
       Kauliranda            heman   14
       Vtsäde till Heela Byn        22 7/10    tunna
       Vtsäde i Gärdet        A         1 4/5     tunna       
       Höö                                   16   l
       Vtsäde i Gärdet        B         1 1/5     tunna       
       Höö                                   10   l
       Vtsäde i Gärdet        C            4/9     tunna     
       Höö                                     8   l
       Vtsäde i Gärdet        D            2/5     tunna   
       Höö                                     9   l
       Vtsäde i Gärdet        E            4/5     tunna     
       Höö                                   10   l
       Vtsäde i Gärdet        F            4/5     tunna
       Höö                                     8   l
       Vtsäde i Gärdet        H         1 2/5     tunna
       Höö                                     6   l
       Höö af Ängen           I       100   l
                Summan Höö          167   l
    
       Hindrichrich Jönßon             1/6   Mantal
      
Hindrich Erichßon                1/4   Mantal
      
Michell Hinderßon               1/4   Mantal
4     Hustru Brijta                        1/8   Mantal      
5     Erich Hinderßon                    1/8   Mantal  
6     Hustru Anna                            1/8   Mantal   
7     Jöns Nilßon                          1/4   Mantal
 
          Och lägenheeter finnas igen folio sequenti Numero 31.
        

(Karttext:)

Mariosaar proximi
Tårneå Elff.
Sand Jord
Hårdh Waldz Ängh
Hårdh Waldz Ängh
Sand Jord
Scala Vlnarum