Å2:3


(Rubrik:)   Öffwer Tårneå Sochn. 

Notarum Explicatio

   
A   Michoilansari            heman   6   med dem som boo på Holmen.
      
B    Vtsäde till deße 4 heman      6        tunnor, 
       Vtsädhe i Gärdet    A          4 ½    tunna        Höö  14   laß
       Vthsäde i Gärdet    B             2/5    tunna        Höö  16  laß
       Vtsäde i Gärdet      D            7/10   tunna        Höö  16   laß
       Vtsädhe i Gärdet    E             2/5    tunna        Höö  10   laß
       Höö af Vth Ängier                                                100   laß         
                Summan Höö                                              156   laß

3     Lars  Nilßon                     1/6   mantal
4     Hustru Brijta                     1/6   mantal
5     Jöns Pederßon                  1/3   mantal
6     Hustru Karin                     <...>
      
        Till benmälte heman fins godh lägenheet medh weedh
         och gärdzell, men ingen timberskogh.
         Mulbeth och fiske godt. Åkeren någor-
         lunda behållen för köldh. Och är be-
         lägen strax wedh kyrkian Söder uth.

(Karttext:)

Qwiffakangas proxime
Hårdh Waldz Ängh
Sand Jord
Hårdh waldz ängh
Tårneå Elff.
denne Elff kommer ifrån Myror i skogen.
Sandh Jordh.
Hårdh Waldz Ängh 
Alkula proximi
Scala Vlnarum