Å2:36


(Rubrik:)   Öffwer Tårneå Sochn. 

Notarum Explicatio

   
       Tärande            heman   1
       Vtsäde till bemälte Gårdh        3 1/10    tunna
       Höö  i Gärdet        A              3    laß    
       Höö af Holmen      B            20    laß
       Höö af Holmen      C              3    laß
       Höö af Holmen      D              8    laß
       Höö af Holmen      E              1    laß 
       Höö af VthÄngier                 20    laß                            
                Summan Höö              55    laß
    
1     Anders Pederßon            1/3   Mantal
 
       Hafwer sin godhe lägenheet medh Timberskogh Muhl-
       beet och fiskerij, och andre nödtorffter som
       till ett heman behöffwes, Åkeren någor-
       lunda behållen för köldh.
       Denne By är belägen 2½ mijl ifrån Bolbyn-
       Öster uth i Tårneå Elff.
        

(Karttext:)

Sandh Jordh
Tårneå Elff.
Tärande
Hårdh waldz ängh
Paila proximi
Scala Vlnarum