Å2:37-38


(Rubrik:)   Öffwer Tårneå Sochn. 

Notarum Explicatio

   
       Tärandhe            heman   6   medh den ena på andre sijdan
       Vtsäde till Heela Byn          17 3/10   tunna
       Vtsäde i Gärdet        B         3 1/5     tunna       
       Höö                                   16   laß
       Vtsäde i Gärdet        C         3 3/10    tunna       
       Höö                                     4   laß
       Vtsäde i Gärdet        D         3 9/10    tunna     
       Höö                                     6   laß
       Vtsäde i Gärdet        E          1 2/5     tunna   
       Höö                                     3   laß
       Vtsäde i Gärdet        F          2 2/5     tunna     
       Höö                                     5   laß
       Höö af Holmen        G          4   laß
       Höö af Holmen        H          3   laß
       Höö af VtÄngier               159   laß
                Summan Höö          200   laß
    
1     Lille Jöns Pederßon             1/4   Mantal
    Store Jöns Pederßon           1/4   Mantal
3     Hindrich Pederßon               1/2   Mantal
4     Gregers Thomeßon              1/3   Mantal      
5     Erich Matßon                         1/3   Mantal  
 

       Hafva sin gode lägenheet medh Timberskogh, Muhlbeet och
       ståteligit fiskerij, godh Åker och Ängh, altijdh behållen
       för köldh.
       Denne By är belägen 14 mijl ifrån Öffwer kyrkian
       Wäster Norr Vth.
        

(Karttext:)

Lappmarken tager emot
Sandh Jordh
Hårdh Waldz Ängh
Sand Jordh
Kalix Elff.
Sandh Jordh
Junosando proximé
Denne Elff kommer uthur Tårneå Elff.
Täransar
Sandh Jordh
Denne Elff löper till Kalix
Smansar
Scala Vlnarum