Å2:48


(Rubrik:)    Tårneå Sockn. 

Notarum Explicatio

   
       Haparanda är         6   heman     
       Vtsädhe till Heela Byn               16 7/8     tunna
       Hårdwaldz Engh både hemma
       widh byn, såssom vthj myror   295   laß

1     Hustro Anna                 1/4   Mantall
       Vtsäde                     3 1/8    Tunna       
       Hårdwaldz Engh     25   laß
    Hans Abrahamßon       1/2   Mantall
       Vtsäde                     3         Tunnor      
       Hårdwaldz Engh     60   laß
3     Abram Larßonn           1/2   Mantall
       Vtsäde                      3        Tunnor    
       Hårdwaldz Engh      60   laß
4     Peder Larßonn             1/3   Mantall                                   
       Vtsäde                      1 1/2    Tunna   
       Hårdwaldz Engh      50   laß
5     Jäns Nilßonn                1/3   Mantall
       Vtsäde                      3 1/8    Tunna
       Hårdwaldz Engh      50   laß
6     Jöns Isachßonn             1/3   Mantall
       Vtsäde                      3 1/8    Tunna
       Hårdwaldz Engh      50   laß
    
       Deße hafva sine gode lägenheeter medh
       mulbeet och wedskogh, ingen Timberskogh
       Ståteligit Laxe fiskie och annat fiskerij
       godh åker och Engh, någorlunda behållen
       för köldh.
       Sandmylla öfwer alt.
       Denne By är belägen ifrån kyrkian wäster Vth
       [Vth] på andrre sijdan om Elfwen

B     Beetz Haga
        

(Karttext:)

Mattilla proxime
Tårneå Elff.
Prästegården proxime
Vånum proxime
Schala Vlnarum