Å2:5-6


(Rubrik:)   Öffwer Tårneå Sochn. 

Notarum Explicatio

   
       Alkula            heman   25    
       Vthsäde till heela Byn          36 3/10   tunna
       Vtsäde i Gärdet        I              7/10   tunna        Höö  16   laß
       Vtsäde i Gärdet        K             3/5   tunna        Höö     2   laß
       Vtsäde i Gärdet        L        14 9/10   tunna        Höö  50   laß
       Vtsäde i Gärdet        M          1 1/5   tunna        Höö    3   laß
       Vtsädhe i Gärdet      N           3 1/5   tunna        Höö  10   laß
       Vthsädhe i Gärdet    O              2/5   tunna        Höö    7   laß
       Vtsäde i Gärdet        P              2/5   tunna        Höö    8   laß
       Vtsädhe i Gärdet      Q              3/5  tunna        Höö   10   laß
       Vtsädhe i Gärdet      R           1 1/10  tunna        Höö  20   laß
       Vtsäde i Gärdet        S           1  1/5  tunna        Höö  16   laß
       Vtsäde i Gärdet        T           1 9/10  tunna        Höö  25   laß
       Höö af VtÄngier, kärr och Myror                              40   laß         
               Summan Höö                                                  303   laß   

10     Nilß Larßon                     1/8   mantal
11     Oloff  Perßon                    1/4   mantal
12     Hans Hanßon                   <...>
13     Anders Larßon                 1/4   mantal
14     Erich Jönßon                    1/4   mantal
15     Hustru Margreta               1/8   mantal
16     Hans Nilßon                     1/4   mantal
17     Hans Pederßon                 1/4   mantal
18     Jöran Petterßon                1/3   mantal
19     Hindrich Hanßon              1/6   mantal
20     Hindrich Gregerßon          1/3   mantal
21     Jöns Perßon                     1/4   mantal
22     Hustru Barbro                   1/8   mantal
23     Lars Jacobßon                 1/8   mantal
24     Erich Pederßon                1/4   mantal
25  Her Nilß Pastor                    <...>
 
          Haffva sin gode lagenheet¹ medh Timberskog, Tiäru-
          Skogh, Muhlbeet och godt Fiskerij. Godh Åker och Äng
          Någorlunda behållen för köldh.
          Och är denne By belägen  1 mijl ifrån Kyrkian Söder
           Vth.

(Karttext:)

Sandh Jordh
Tårneå Elff.
Scala Vlnarum
Hårdh waldz ängh
Niemis proxime


¹ Dvs lägenheet