Å2:55


(Rubrik:)    Tårneå Socken

Notarum Explicatio

   
       Mattilla byar         12   heman     
       
  8   Hindrich Pederßonn         1/3   Mantall
       Vtsäde                         2 1/2    Tunna       
       Hårdwaldz Engh         50   laß
  9   Lars Pederßon                1/3    Mantall
       Vthsäde                         2 3/4     Tuna        
       Hårdwaldz Engh         50   laß
10   Hans Hinderßonn            1/8    Mantall
       Vthsäde                         1 1/4     Tuna   
       Hårdwaldz Engh         50   laß
11   Hans Anderßonn             1/4    Mantall                                   
       Vtsädhe                            3/4     Tuna   
       Hårdwaldz Engh         25   laß
12   Hans Pederßonn             1/3    Mantall
       Vtsäde                         3         Tunnor
       Hårdwaldz Engh         50   laß
 
       Deße eftershrefne gårder hafva 
       lijka legenheeter medh dhe andre gran-
       narne folio 9.
        
        
(Karttext:)

Tårneå Elff.