Å2:57-58


(Rubrik:)    Tårneå <Socken>1

Notarum Explicatio

   
       Kiifwijranda         6   hemman     
       Vthsäde altz till heela byen               12 1/8     tunna
       Hårdwaldz Engh både hemma widh byn, och vthj
       Kärr och Myror                            315   laß

1     Samuell Erichßon                 1/3   Mantall
       Vtsädhe                          1 1/8    Tunna       
       Hårdwaldz Engh            50   laß
    Olof Johanßonn                  5/8   Mantall
       Vtsäde                            2 1/4    Tunna     
       Hårdwaldz Engh          125   laß
3     Lars Olofßonn                    1/4   Mantall
       Vtsädhe                          1 1/2    Tunna   
       Hårdwaldz Engh            25   laß
4     Hustru Karinn                     1/6   Mantall                                   
       Vthsäde                          2         Tunnor  
       Hårdwaldz Engh            15   laß
5     Nils Freke                          1/3   Mantall
       Vthsäde                           2 1/4    Tuna
       Hårdwaldz Engh            50   laß
6     Lars Sunßonn                     2/3   Mantall
       Vtsädhe                           3        Tunor
       Hårdwaldz Engh             50   laß
    
       Deße hafava sine gode lägenheeter medh
       Timberskogh mulbeet och ståteligit
       fiskerijedt, godh åker och Engh, nagor-
       lunda behållen för köldh, mästadeles
       Sandmylla öfwer heela byen,
       Denne by är belägen een half mijhl
       ifrån kyrkian nårr Vth,
       
 
       
(Karttext:)

Neder Woijkulla
Tårneå Elff.
Öfwer ramou proxime
Schala Vlnarum


1 Socken dolt av flik.