Å2:59


(Rubrik:)    Tårneå Socken

Notarum Explicatio

   
       Ledekalla         5   hemman     
       Vtsäde altz till heele byen            14 3/8   Tunna
       Hårdwaldz Engh                       225   laß

1     Peder  Pederßonn                 2/3   Mantall
       Vtsäde                             4 3/8    Tunna       
       Hårdwaldz Engh           100   laß
    Jöns Joenßon                       1/4   Mantall
       Vtsäde                             2 1/2    Tunna     
       Hårdwaldz Engh             25   laß
3     Hindrich Joenßonn               1/4   Mantall
       Vtsäde                              3 1/4   Tunna   
       Hårdwaldz Engh              25   laß
4     Peder Jönßon                       1/4   Mantall                                   
       Vtsäde                              2 1/4    Tunna   
       Hårdwaldz Engh              25   laß
5     Nils Erichßonn                     1/3   Mantall
       Vtsäde                              2        Tunnor
       Hårdwaldz Engh              25   laß
 
       Deße eftershrefne hemman hafva
       sine godh legenheet medh Timberskogh
       mulbeet och ståteligit fiskerij
       godh åker och Engh, mestedeles 
       Swart mylla, frys gemen-
       ligen, ingen Engh meera ähn
       som på denne afrijtningh finnes,
       
       Denne by är belägen een mijl
       ifrån kyrkian öster norr vth,
        

(Karttext:)

Elff.
Schala Vlnarum