Å2:60


(Rubrik:)    Tårneå Socken

Notarum Explicatio

   
       Seitzenkaröön         3   hemman     
       Vtsäde altz till heele byn         6 1/4    tunna
       Hårdwaldz Engh                       140   laß

1     Jöns Olofßonn                       3/4   Mantall
       Vtsäde                             3 1/4    tunna       
       Hårdwaldz Engh             75   laß
    Lars Olofßonn                     1/3   Mantall
       Vtsäde                             2 1/4    tunna     
       Hårdwaldz Engh             50   laß
3     Nils Olofßon                       1/6   Mantall
       Vtsäde                                3/4    tunna   
       Hårdwaldz Engh             15   laß
 
       Hafva sine gode legenheeter
       medh timberskogh, mulbeet
       och ståteligit fiskerij
       godh åker och Engh,
       mestedeles sandiordh
       någorlunda behållen
       för kiöld, Engierne
       belägne 3 mijhl
       ifrån byn Vthi
       Laijwanimij
      
       Denne by är
       belägen 3 mijhl
       ifrån kyrkian
       Söder Vth.
        

(Karttext:)

Skogh och Vtmark.
Saltsjön
Schala Vlnarum