Å2:61-62


(Rubrik:)    Tårneå Socken

Notarum Explicatio

   
       Wånum         14  hemman     
       Vtsäde altz till heele byn             24 1/8   Tunna
       Hårdwaldz Engh                       595   laß

  8   Jäns Joenßonn                        2/3   Mantall
       Vtsäde                             4 1/8    Tunna       
       Hårdwaldz Engh           100   laaß
  9   Hindrich Hindrichßonn         1/2   Mantall
       Vtsäde                             2         Tunnor    
       Hårdwaldz Engh             60   laß
10   Peder Olofßonn                   1/3   Mantall
       Vtsäde                             2  1/4    Tunna   
       Hårdwaldz Engh             50   laß
11   Johan Jönßonn                     1/4   Mantall                                   
       Vtsäde                                 3/4    Tunna   
       Hårdwaldz Engh             25   laß
12   Jäns Hinderßonn                   1/3   Mantall
       Vtsädhe                            1  1/4    Tunna
       Hårdwaldz Engh              50   laß
13   Johan Mårtenßonn                1/3   Mantall
       Vtsädhe                             2        Tunna  
       Hårdwaldz Engh              50   laß
14   Peder Clemmetßon               1/3   Mantall                                   
       Vtsäde                              1 3/4    Tunna   
       Hårdwaldz Engh              50   laß
 
       Hafwa sine godh legenheet medh Timberskogh,
       mulbeet och gått fiskerijedt, mächta stenigt
       åker och sandmylla, någorlunda behållen för
       kiöldh
      
       Denne by är belägen een mijhl ifrån kyrkian
       wäster Vth,
        

(Karttext:)

Happaranda proxime
Saltsjön
Schala Vlnarum