Å2:63


(Rubrik:)    Tårneå <Socken>1

Notarum Explicatio

   
       Wånum         14  hemman     
       
1     Michell Michelßon                        1/4   Mantall
       Vtsäde                                   1 1/8    Tunna       
       Hårdwaldz Engh                   26   laß
2     Lars Larßon                              1/4   Mantall
       Vtsäde                                   1 3/8    tunna   
       Hårdwaldz Engh                   25   laß
3     Jäns Nilßonn                             1/4   Mantall
       Vtsäde                                   1 3/8    tunna   
       Hårdwaldz Engh                   25   laß
4     Peder Larßon i Haparanda        1/4   Mantall                                   
       Vtsäde                                      3/8    tunna   
       Hårdwaldz Engh                   25   laß
5     Johan Joenßon                          1/4   Mantall
       Vtsäde                                         5/8    Tunna
       Hårdwaldz Engh                   25   laß
6     Nils Hinderßon                          1/2   Mantall
       Vtsäde                                   2 2/8     tunna  
       Hårdwaldz Engh                   60   laß
7     Håkan Olofßonn                        1/4   Mantall                                   
       Vtsäde                                   1 1/4     tunna   
       Hårdwaldz Engh                   25   laß
 
       Deße efterskrefne Hafwa lijka
       lägenheeter medh dhe andre granner
       folio 17.
       


(Karttext:)


Saltsjön
Schala Vlnarum
HAparanda proxime


1 Socken dolt av flik.