Å2:64


(Rubrik:)    Tårneå <Socken>1

Notarum Explicatio

   
       Kiärßbäch         17   hemman     
       Vtsäde altz till heela byn              36 3/4   Tunna
       Hårdwaldz Engh                       665   laß

13   Peder Anderßonn                 1/3   Mantall
       Vtsäde                             3         Tunnor      
       Hårdwaldz Engh             50   laß
14   Matz Kurck                        5/8   Mantall
       Vtsäde                             3 1/2    Tunna     
       Hårdwaldz Engh           125   laß
15   Hustru Margreta                  1/16 Mantall
       Vtsäde                                3/4    Tunna   
       Hårdwaldz Engh             10   laß
16   Staffan Olofßon                   1/3  Mantall                                   
       Vtsäde                             1 7/8    Tunna   
       Hårdwaldz Engh             50   laß
17   Hindrich Hinderßonn           1/3   Mantall
       Vtsäde                             1 1/4    Tunna 
       Hårdwaldz Engh             50   laß
 
       Till denne by finnes godh legenheet
       medh timberskogh, mulbeet och ståteligit
       fiskerij, godh åker och Engh, lutter Sand-
       Jordh öfwer alt, mestedeles behållen
       för kiöldh,
     
       Denne by är belägen 2 mijhl ifrån kyrkian
       Söder Vth
        

(Karttext:)

Saltsjön
Schala Vlnarum


1 Socken dolt av flik.