Å2:65-66


(Rubrik:)    Tårneå <Sochn> 1

Notarum Explicatio

   
       Kiärßbäch         17   hemman     
       Vtsäde altz till hele byen       36 1/4     tunna
       Hårdwaldz Engiar              665   laß

  1   Hindrich Bengtßonn          1/4   Mantall
       Vtsädhe                         1        tunna       
       Hårdwaldz Engh           25   laß
  2   Jäns Nilßonn                     1/6   Mantall
       Vtsädhe                            3/4    tunna 
       Hårdwaldz Engh           15   laß
  3   Lars Pederßonn                  1/4   Mantall
       Vtsädhe                         2 1/4    tunna   
       Hårdwaldz Engh           25   laß
  4   Östenn Nilßonn                 1/4   Mantall                                   
       Vtsädhe                         2 1/4    tunna   
       Hårdwaldz Engh           25   laß
  5   Bengt Joenßon                  1/4   Mantall
       Vtsädhe                         2 1/4    tunna
       Hårdwaldz Engh           25   laß
  6   Michell Staffanßonn           1/4   Mantall
       Vtsäde                               1/2     tunna
       Hårdwaldz Engh           25   laß
  7   Josep Josepßonn               1/2   Mantall
       Vtsäde                           5 1/4     tunna
       Hårdwaldz Engh           60   laß
  8   Olof Nilßon                       1/2   Mantall                                   
       Vtsäde                           3 1/4     tunna   
       Hårdwaldz Engh           60   laß
  9   Nils Pålach                           1/8   Mantall
       Vtsäde                           1         tunna
       Hårdwaldz Engh          10   laß
10   Hindrich Pederßon            1/4   Mantall
       Vtsäde                          1 3/8    Tunna
       Hårdwaldz Engh          25   laß
11   Jäns Tomßon                   1/4   Mantall                                   
       Vtsäde                          2 3/4    tunna   
       Hårdwaldz Engh          25   laß
12   Bertill Pedherßon             1/2   Mantall
       Vtsäde                          3        Tunnor
       Hårdwaldz Engh          60   laß
  
       Deße hemman Hafwa lijka lägenheet
       medh  dhe andre folio 19.
 
        
(Karttext:)
    
Wijken.
Saltsjön
Schala Vlnarum


1 Sochn dolt av flik.