Å2:67


(Rubrik:)    <Tårneå Sockn>1

Notarum Explicatio

   
       Kiärßbäch         17   hemman     
       
       Deße 3 gårdar som är 10: 11. och 12.
       ähro annoterade på andre bladet
       folio 21. och äre till bemälte gårder
       lijka lägenheeter,
      
        
(Karttext:)
    
 
Salt Sjön
Schala Vlnarum


1 Tårneå sockn dolt av flik.