Å2:7


(Rubrik:)   Öffwer Tårneå Sochn. 

Notarum Explicatio

   
       Niemis            heman   201 
       Vtsädhe till heela Byn          39 1/5    tunna      
       Vtsäde i Gärdet        A         3  1/10   tunna        Höö  12   laß
       Vtsäde i Gärdet        B         4  1/10   tunna        Höö  30   laß
       Vtsädhe i Gärdet      C         1  1/10   tunna        Höö  15   laß
       Vtsäde i Gärdet        D         3  1/5    tunna        Höö  12   laß
       Vtsädhe i Gärdet      E          1         tunna        Höö  12   laß
       
1     Anders Anundßon            ½   mantal
      
Item brukar och hemanet Numero 4
2     Hustru Margreta               ½   mantal
3     Hustru Agnis                    1/8   mantal
4     Anders Anundßon            ½   mantal.
5     Hindrich Jöranßon            1/4   mantal
         
       Deres lägenheeter finnas igen
       folio Sequenti.   

(Karttext:)

Alkula proximi
Sandh Jordh
Hårdh waldz ängh
Tårneå Elff.
Sandh Jordh
Scala Vlnarum
 

1 Niemis by med sina 20 heman är utspritt på fyra blad. Å2:7 heman 1-5, Å2:8 
   heman 6-11 och Å2:9-10 heman 12-20