Å2:8


(Rubrik:)   Öffwer Tårneå Sochn. 

Notarum Explicatio

   
       Niemis            heman   20  
       Vtsädhe till heela Byn          39 1/5    tunna
       Höö af Engen            F       16   laß
       Vtsädhe i Gärdet      G         1  9/10   tunna       
       Höö                                   32   laß
       Vthsäde i Gärdet      H         1  3/5    tunna       
       Höö                                   30   laß
       Vthsäde i Gärdet       I             7/10   tunna       
       Höö                                   12   laß
       Vtsädhe i Gierdet     K         2         tunnor       
       Höö                                   11   laß
       Vtsädhe i Gärdet      L              2/5   tunna       
       Höö                                   16   laß
       Vtsädhe i Gärdet      M            9/10   tunna       
       Höö                                   35   laß
       
6     Jöns Erichßon               3 1/3  mantal
7     Hindrich Hanßon             1/4   mantal
8     Jöns Perßon i Alkula                   
9     Erich Oloffßon                 1/3   mantal
10   Hustru Dordj                      1/8   mantal
11   Hindrich Rautj                  1/4   mantal
 
       Deres lägenheeter finnas igen
       vthi folio Sequenti.   

(Karttext:)


Hårdh waldz ängh
Sandh Jord
Hårdh waldz ängh
Tårneå Elff.
Hårdh waldz ängh
Sandh Jord
Armasar proximi
Scala Vlnarum.