Å2:9-10


(Rubrik:)   Öffwer Tårneå Sochn. 

Notarum Explicatio

   
       Niemis            heman   20  
       Vtsäde till heela Byn           39 1/5    tunna
       Vtsädhe i Gärdet      N            9/10   tunna       
       Höö                                     4   laß
       Vthsäde i Gärdet      O            4/5    tunna       
       Höö                                     5   laß
       Vthsäde i Gärdet       P         2 1/5    tunna       
       Höö                                     8   laß
       Vtsäde i Gierdet       Q            4/5    tunna      
       Höö                                     4   laß
       Vtsädhe i Gärdet      R          1 2/5    tunna       
       Höö                                     4   laß
       Vtsädhe i Gärdet      S          1  3/5   tunna       
       Höö                                     8   laß
       Vtsädhe i Gärdet      T              ½   tunna       
       Höö                                     1   laß
       Vtsädhe i Gärdet      V         3  3/5   tunna      
       Höö                                   10   laß
       Vtsädhe i Gärdet     W          1 1/5   tunna       
       Höö                                   10   laß
       Höö af Ängen          X        30   laß     
               Summarum Höö       317   laß
       
12    Oloff Joenßon                  1/4   mantal
13    Hustru Barbro                  1/8   mantal
14    Hindrich Larßon               1/3   mantal    
15    Erich Jönßon                    1/4   mantal
16    Jöns Jönßon                        1/3   mantal
17    Hustru Brijta                  <...>
18    Oloff Nilßon                     1/4   mantal
19    Nilß Jönßon                         1/3   mantal
20    Matz Mårthenßon             1/4   mantal
 
       Hafva sin gode lägenheet medh Timberskogh, Tiäruskogh,
       Muhlbeet och godt Fiskerij, Godh Åker och Ängh, mästa-
       deles behållen för köldh.
       Denne By ligger söder ifrån kyrkian 1½ Mijl 


(Karttext:)

Starr ängh
Kokasiocki
Sandh Jordh.
Tårneå Elff.
Scala Vlnarum.
Sandh Jordh 
hårdh waldz ängh