Å2:Försättsblad
År 1837 reviderad och jemförd med Registret
och Jordeboken, uti hvilken de vid revisionen gjorde an-
märkningar äro utmärkte med 3.
                                              +      J A Wahlberg.