Å2:Framsida(Rubrik:) 


Wästerbotn, Norre Prousteriet,
Öfwer och Nedre Tårneå sochnar.
sampt kalix sochn. med Torneå stadz
ägor.