Öresten: 10-11(Rubrik:) Marckz häradt Örby Sochn

Notarum Explicatio
 
                                                                                                            Vt?äde           Höö
                                                                                                            tunnor            laa?
1. Wästergården i Skiädene hemman                               1                                         
                     Ränter smör                                               6 pund          
                     Vtsäde[1]          { brukat 9 }                                               11 3/5
                                            obrukat 2 3/5
                                            Höö                                                                               26
                     Humble gårdz stänge                                  100
                     1/3 Quarn gångande hööst och wåår
2. Odegården ibidem hemman                                          1
                     Ränter smör                                               pund
                     Vtsäde { brukat 4 1/5                                                      4 7/10
                     Obrukat 1/2
                                           Höö                                                                                 10

3. Cronegården ibidem hemman                                       1
                     Ränter smör                                               pund
                     Wtsäde alz                                                                       5 3/5
                                           Höö                                                                                16
                     Een?äde sandh och suartmylla
                                           jordh
Ållon skogh, giäzle och bränne
Mark aff book nötorfftiger
Fiske watn i åhnan ringa
Mulebete medelmåtiget.

(Karttext:)
Skiön walz eng
Hård walz engh
Öde
K:g:
Skiön walz engh
Skiön walz engh
Eengh
Häremällan ähra de ander hemmans egor i denna byen belägna
Öde
Öde


[1] Vtsade ms