Öresten:101Notarum Explicatio
                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Ramslädt hemman                                                                                 1/4
                                            Ränter smör                                               2 pund
                      Vtsäde           brukat            3                                                                                     3 2/5
                                                                 obrukat          2/5
                                                                 Höö                                                                                                                                                                       8
Eenßäde sand och suart mylla jord.
Skogh till timber giärzle
suedie och brännemark[1]
notorfftigh.
Mulebete medelmåtiget


(Karttext:)

Tufuig hård walz eengh
Tuffuigh stagh walz eengh
Eengh
Tufuigh hård walz engh
Hård walz eengh
Maa eeng
Hård/Skön walz eengh


[1] brannemark ms