Öresten:102Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Tyngryd hemman                                                                                   1
                                           Ränter smör                                               3 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  6 2/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       35
Eenßäde sand och suartmylla
jordh
Quarn gångande hööst och wåår
Skogh till timber gärzle suedie
och brännemark godher.
Mulebete godt.

A ähre en eengh lyder till Öfuer
gården i Flenstorph               Höö                                     2

(Utanför rutan:)

specificerat fol: 99


(Karttext:)

Ramslädtz egor
Dy och starbåtz eengh
Liungh backe
Betes mark
Hård walz eng
Tuffuig skön walz eng
Ramslädtz egor möta
Betes hage
Maa engh
Liungh måße
Betes hage
Maa engh
Fuglaslättz egor möta