Öresten:103Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Fuglaslädt hemman                                                                                1/4
                                           Ränter smör                                               1 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  2
                                                                Höö                                                                                                                                                                       8
Eenßäde sugh och suart mylla jord.
Skogh till timber giärzle suedie
och brännemark godh[n]er.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Hård walz eengh
Betes hage
Skön walz eng
Tyngrydz egor möta
Eengh
Betes hage