Öresten:104Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Cronogiärde hemman                                                                            1/4
                                           Ränter smör                                               1 pund
                      Wtsäde          giärdet            3 3/10                                                       3 3/5
                                                                wreten            3/10
                                                                Höö                                                                                                                                                                       10
Eenßäde sand och suartmylla
jordh.
Skogh till timber gärzle
suedie och brännemark
godher.
Mulebete medelmåtiget.


(Karttext:)

Vtmarken möter
Måsig hård walz engh
Skön walz eng
Betes hage
Stompnens egor möta